EĞİTİMDE ÇOCUK KORUMA SEMPOZYUMU'NA DAVETLİSİNİZ

Çocukları ve gençleri ihmalden ve istismardan korumak ve güvenli öğrenme ortamları sağlamak tüm eğitim kurumlarının sorumlulukları arasındadır. Bu kapsamda eğitimcilerin çocuğun üstün yararı ilkesine uygun olarak okul ortamında sağlanması gereken koruyucu, önleyici ve gerektiğinde müdahale içeren programları uygulayabilmesi gerekmektedir.
Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu, anaokulundan liseye dek tüm eğitim ortamlarında görev yapan eğitimcilerin çocuk koruma kapsamındaki görev ve sorumluluklarını ele alacağı uzman konuşmalarıyla bu sürece katkı sunmayı hedeflemektedir. Eğitimcileri bu kapsamda gerekli bilgi kaynaklarıyla buluşturmayı amaçlayan Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu, 4 Mayıs 2019 tarihinde 09:00 – 15:30 saatleri arasında Özel SEV Lisesi – SEV Amerikan Koleji’nde gerçekleşecektir.
Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu’na bu konuyla ilgilenen tüm eğitimcilerin katılımını bekliyoruz.

SEV Amerikan Koleji
Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu
Düzenleme Kurulu